top of page
Search
  • Writer's pictureאבי עורי

על " השפעת הספרדית", מכונה לסילוק שלג, רמזור דרכים, שבוע עבודה מקוצר, וד"ר שמואל פרידמן [1874-1947]

Updated: Mar 27, 2021

בימי מגפה אלו, מצאתי לנכון להביא את סיפורו הנשכח של ד"ר סמואל פרידמן: רופא, מחנך, ממציא ופילנטרופ יהודי ניו יורקי. הוא נולד באוסטריה למנדל פרידמן ומלכה נויהאוזר. הוא קיבל חינוך דתי ובגיל 5 עקרה המשפחה מאוסטריה להובוקן, ניו ג'רסי (עיר הולדתו של פרנק סינטרה). גם בארה"ב המשיך בחינוכו הדתי. בשנת 1892 החל את לימודי רפואה ב- NYU וסיים אותם ב- 1895. הוא נישא לאני ברודי, בתו של סוחר טקסטיל אמיד, ולזוג נולדו 8 ילדים. במהרה נודע שמעו של פרידמן כרופא מסור למטופליו במיוחד לעניים מכל דת ומין. בעת מגפת השפעת 1918-19, הציע דר' פרידמן שיטת טיפול חדשה בחולים: במקום חשיפתם לאוויר הצח והפתוח, הוא דווקא דיבר על סגירתם בחדרים חמים, השראת הזעה מסיבית ע"י אספירין, חימום ולגימת וויסקי, בתוספת מספר חומרים נוספים. הוא חילק את מטופליו [למעלה מ- 2500] חולי השפעת לקלים, בינוניים וקשים-אנושים [מזכיר משהו בימינו??]. לא נודע עד כמה הואיל הטיפול הזה, אבל ב- 7 במאי 1947 קיבל פרידמן את אות הכבוד מהחברה הרפואית של מדינת ניו יורק.

דר' סמואל פרידמן כממציא, ייזכר פרידמן כמפתח ומשכלל מערכת הרמזורים של מערך הרכבות. באותה עת רבו תאונות הרכבת והוא נזעק לשכלל את המערכת המזהירה ומווסתת את התנועה. המצאה נוספת הייתה בתחום הנדסת אניות למניעת שקיעתן בעת התנגשות. דמיונו גם פעל להמצאת מכונה לאיסוף שלג, שזכתה להערכה ע"י ראש העיר פיורלו לה-גווארדיה, ע"י עיתון הניו יורק טיימס ואפילו העיתון המדעי SCIENTIFIC AMERICAN. איני יודע מאיפה שאב הרופא הפנימי את ידיעותיו ההנדסיות. מבחינה פוליטית, תמך פרידמן בדמוקרטים באופן נמרץ, ותמך בבחירתו של הסנטור יוליוס מילר בשנת 1918 . פרידמן היה פעיל גם בבחירתו של סמואל הופשטאדטר ל- STATE ASSEMBLY,

ולסנאט בשנת 1925. כמי שדאג לבריאות הציבור והקהילה, דר' פרידמן היה בין אלה שדחפו בשנת 1926 ליצירת שבוע עבודה בן חמישה ימים. הוא היה ממארגני תלמוד תורה ואוהל תורה כמוסד חינוכי בעיר ניו יורק וכן למודרניזציה של - YESHIVA UNIVERSITY. בביקורו בארה"ב, התארח הרב אברהם יצחק קוק בביתו של פרידמן. גם הרב יצחק הלוי הרצוג התארח בביתו. פרידמן גם פעל למען הרעיון הציוני לאורך שנותיו האחרונות, ונכח בעת ההכרזה באו"ם על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות ב- 29 בנובמבר 1947.
1. Rosner F, Samuel Friedman, M.D. (1874-1947). N Y State J Med, 1968 Jul 1;68(13):1864-8.

2. HARRIS D , Dr. ‘Shabbos’ Friedman – Fighting for Torah and Mitzvah Observance in the New World , Thursday, December 7, 2017 at 7:03 am.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page